Termeni și condiții generale și confidențialitate

Cine suntem noi

Adresa site-ului nostru web este: evelinapalace.eu.

Datele personale:

Toate datele cu caracter personal completate pe site-ul nostru sunt prelucrate în respectarea unei confidențialități complete și în conformitate cu Legea privind Protecția Datelor cu caracter Personal.

Rezervările în hotelul Evelina Palace

Garanția rezervării:

 • Rezervarea online este considerată valabilă numai după plata în avans a depozitului solicitat de 30% din valoarea totală a rezervării.
 • În cazul în care datele dumneavoastră sunt introduse incorect sau disponibilitatea de bani în cardul dumneavoastră este insuficientă, rezervarea este considerată nulă.
 • Vă rugăm, ca în cazul că nu veți primi o confirmare de rezervare, să ne contactați la numărul de telefon 0878 196 043.

Plata în avans a rezervării,făcută prin formularul online de rezervare,disponibil în site-ulevelinapalace.eu:

 • Puteți vărsa depozitul dumneavoastră pe cale bancară:
 • “VAMI-KO”  AD  – Sofia
 • Bancă:  Primă Bancă de Investiții AD
 • Cont bancar IBAN în leva  –  BG26FINV915010BGN0CZ39
 • Cod bancar  BIC – FINVBGSF

În caz de anulare a rezervării sau în caz de neapariție din vina clientului:

Hotelul nu rambursează depozitul plătit în avans.
Hotelul își rezervă dreptul de a modifica prețurile serviciilor sale în cazul schimbării situației economice din țară.
O astfel de modificare nu se va aplica serviciilor și rezervărilor deja confirmate.

Modificarea datelor rezervării:

Modificarea rezervării este solicitată de client și confirmată în scris de Hotel Evelina Palace (în funcție de ocuparea camerelor din hotel) la adresa еmail: contact@evelinapalace.eu

Hotelul își rezervă dreptul de a modifica prețurile serviciilor sale în cazul schimbării situației economice din țară, care, însă, nu va afecta rezervările deja confirmate.

Orele de înregistrare la hotel  (check-in) și orele de părăsire (check-aut):

 • Înregistrarea la hotel se face după orele 14:00, iar părăsirea hotelului – până la 12:00.
 • Recepția hotelului lucrează 24 de ore zilnic, fără întrerupere , iar dumneavoastră puteți face check-in, oricând ați sosi la hotel.
 • Dacă doriți să părăsiți camera folosită ceva mai târziu, trebuie să cereți consimțământ și confirmare de la Recepție că acest lucru este posibil.

Dacă obțineți aprobare de a părăsi camera mai târziu, hotelul va aplica următoarele taxe suplimentare:

 • Dacă rețineți camera până la orele 14:00 – taxa suplimentară este  30 de leva.
 • Dacă rețineți camera și după orele 14:00 (fără să rămâneți peste noapte) – trebuie să plătiți o taxă suplimentară de 50 de leva.
REZERVĂRI
Română